Este é a páxina web dun taller de cerámica artesanal, principalmente feita en roda (torno), pero sen descartar outras técnicas, como o modelado ou as planchas.

O material empregado é gres de alta temperatura, obtido a partir dunha combinación de diferentes materiais  galegos.

Unha vez feita a peza cócese a unha temperatura previa de 950ºC, para logo esmaltala e cocela novamente a unha temperatura final de 1250ºC aproximadamente. Esta temperatura asegura a dureza e impermeabilidade do producto final, facendoo apto para uso alimentario, xa que non conten productos tóxicos como o chumbo. Tamén se pode usar con microondas.

Nos esmaltes tamén se emprgan materiais locais, como as cinsas de madeira e granito obtido dunha canteira próxima. Trato así de manter un compromiso coas materias primas locais.

Facendo un bol no torno